Resultaatgroei op korte termijn door bewezen aanpak

De doorbraak

Een fors deel van resultaatdruk bij organisaties wordt veroorzaakt doordat ze qua productiviteit en scherpte niet uit hun mensen halen wat erin zit. Dit leidt tot te lage productiviteit, te hoge faalkosten en onnodige uitval.

De klassieke oplossingen hiervoor zijn: KPI’s aanscherpen, POP-gesprekken houden en monitoring intensiveren.

De stappen

Mastehr heeft een methode ontwikkeld die sneller en preciezer scherpte en productiviteit mobiliseert dan de traditionele managementtools.

Onze methode analyseert, en vertaalt analyseresultaten in praktische (management)handvatten om zónder de traditionele druk binnen 3 maanden tóch een flinke en concreet meetbare resultaatstijging in termen van productiviteit, faalkosten en uitval te bewerkstelligen.

De resultaten

Hiermee vervullen we onze wens om met een haast klassieke HR-uitdaging direct het resultaat van een organisatie te verbeteren.