Wat leveren we op?

  1. Het eerste product dat we opleveren is een overzicht van het potentieel, het percentage dat daarvan benut wordt en waar het verschil “weglekt”. Deze analyse wordt op drie manieren, te weten de psychologie, de statistiek en onze ervaring getoetst op validiteit.
  2. Het tweede product is een overzicht van aanpassingen op het gebied van bij voorbeeld structurering van het werk, oplossen van persoonlijke of inhoudelijke blokkades en aanpassen van de gehanteerde stijlen van leidinggeven of sturingsinstrumenten.
  3. Tot slot maken we onszelf zo snel mogelijk misbaar door leiding en medewerkers te helpen de geanalyseerde groei met praktische, hanteerbare handvatten te realiseren. Hiermee creëren we duurzame ontwikkeling