100 jaren ervaring en nu de doorbraak…

De drang van Mastehr
In die 100 jaren werken wij vanuit de overtuiging dat mensen meer kunnen dan ze denken. We helpen mensen er weer bovenop en we dagen management uit om beter met hun mensen om te gaan. We weten uit al die jaren ervaring dat je met motiveren meer bereikt dan met druk. Dit allemaal bedoeld om een individueel mens op zijn eigen manier meer uit zijn potentieel te laten halen en organisaties beter te laten presteren.

En daar is niets soft aan!
Het curieuze doet zich voor dat tot nu toe ons werk en de problemen, kansen en wensen die we aanpakken aan de “softe kant van de zaak” wordt geplaatst, terwijl de impact hiervan voor de individuele mens en een organisatie altijd hard is! We zijn daarom gestopt met te praten over soft en hard. We hebben het liever over mensen, doelen en resultaten op basis van een duurzame inzetbaarheid die past bij de mens en bij de organisatie.

Wat hebben we gedaan?
We hebben een methode die in beeld brengt welk potentieel mensen in hun organisatie hebben. Wij noemen dit het Persoonlijk Werkvermogen®. Het Persoonlijk Werkvermogen® geeft aan wat de optimale prestatie van mensen in hun werkomgeving kan zijn, waar die weg lekt en hoe deze is te mobiliseren. Daarmee voorspelt de methode wat het verhogen van iemands potentieel voor concreet bedrijfsresultaat oplevert! Hiermee vervullen we onze wens om met een haast klassieke HR-uitdaging direct het resultaat van een organisatie te verbeteren.

 

De doorbraak met het Persoonlijk Werkvermogen®

Tijdens onderzoek dat wij doen naar motivatielekken en potentieelverlies ontdekten we een aantal verbanden die het mogelijk maken om het verlies van energie, potentie en motivatie meetbaar en kwantificeerbaar te maken. We ontdekten daarbij dat er eenvoudige knoppen zijn waar mensen en leiding aan kunnen draaien waardoor het weglekken van potentieel van mensen grotendeels kan worden gestopt.

Gedurende meer dan 5 jaar hebben we alle kennis, ervaring en inzichten die we op het gebied van verzuimbegeleiding, verzuimvermindering, motivatieprogramma’s en reorganisaties hadden, gebundeld en daaruit analyses gemaakt. Deze analyses hebben we vervolgens vertaald in wetenschappelijk verantwoorde analyse-modellen. Deze modellen hebben we gedurende geruime tijd getoetst en daarop onze aanpak gevalideerd en dat blijven we doen.

Om ons model en ons resultaat voor onze klanten steeds verder te optimaliseren blijven we onderzoek doen. Binnen steeds meer omgevingen, beroepspopulaties en regio’s. Daarmee wordt ons model steeds voorspelbaarder en de concrete winst die het oplevert ook.